ReadyPlanet.com


The Scoop: ข่าวประกันอนามัย – สิงหาคม 26 2020


แคลิฟอร์เนียอวสาน COVID SEP แห่งกลางวันจันทรา ริเริ่ม SEP เพื่อจะช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยสถานที่ครอบครองผลกระทบกระเทือนขนมจากไฟป่า การตกงาน

|

ในที่ตอนมากดวงจันทร์ที่ผ่านมา แคลิฟอร์เนียได้มาอวยแยกออกผู้อาศัยแห่งหนปราศจากรับรองลงทะเบียนเพื่อรับประกันอนามัยผ่านตลอดแคลิฟอร์เนียแห่งความอุตสาหะที่จะลดอัตรางานปราศจากประกันระหว่างการกระจัดกระจายของ COVID-19โอกาสณการลงชื่อตรงนี้ประกอบด้วยแยกออกแม้กระทั่งสำหรับผู้แห่งหนปราศจากกิจกรรมสถานที่เข้าหลัก กับจำนวนงานขึ้นทะเบียนที่ช่วงนี้เพิ่มดำรงฐานะสองเท่าจากสามัญสมัยการลงทะเบียนพิเศษแห่งหนข้องเกี่ยวกับดัก COVID สรรพสิ่ง California19 จักสิ้นสุดลงณกลางวันดวงจันทร์แห่ง 31 สิงหาคม ทว่า Covered California จักเปิดตอนการลงบัญชีพิเศษนวชาตในวันถัดจาก ซึ่งจะทำเอาหมู่ชนสามารถลงบัญชีในแผนรับรองสุขภาพคว้าสมมติว่าเขาทั้งหลายตกงานไม่ก็มีรายได้ หรือไม่ก็สมมติว่าเขาทั้งหลาย 19;ถือสิทธิ์ความกระทบกระเทือนจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจังหวะแห่งการขึ้นทะเบียนกลุ่มนี้ ซึ่งประกอบด้วยความอ่อนตัวยิ่งกว่าตอนงานลงชื่อเลิศที่รัฐบาลกลางๆกำหนด จะเป็นไปจนกระทั่งสิ้นปี

Minnesota19;s 2021 ถกขีดคั่นสมัยการขึ้นทะเบียนฉบับร่างเปิดครอบครองวันที่ 22 เดือนธันวาคม

|

MNsure การแลกสับเปลี่ยนที่ประเทศทำที่มินนิผอมโซนัยเนตร ข่าวสารในที่จันทรานี้สั่งการลงชื่อต้นฉบับเปิดเนื่องด้วยแผนอนามัยพรรษา 2021 จักเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2020 ถึงวันที่ 22 เดือนธันวาคม 2020 ทำเอาผู้อาศัยณไม่นนิผอมนัยน์ตาประกอบด้วยระยะเวลามากขึ้นอีกเอ็ดอาทิตย์ในการดำเนินการลงทะเบียนมอบจบสิ้นเรื่องดูแลเนื่องด้วยปี 2564 แผนทั้งมวลแห่งคัดเลือกระหว่างการลงทะเบียนร่างเปิดจักมีผลกระทบในที่วันที่ 1 มกราคม โดย MNsure ให้ความสำคัญกับการดำรงกรณีทั่วไปตลอดปีการแลกผลัดกันสถานที่กระทำโดยประเทศอื่น ๆ สถานที่ได้มาข้อมูลคลายกาลเวลางานจดทะเบียนต้นฉบับยกขึ้นแห่งหนกำลังจะมีขึ้นไปตรงนั้นพลังแยกออกประชาลงทะเบียนถัดจากในดวงจันทร์มกราคม เพราะว่าวันที่มีผลกระทบที่ดวงเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ก็เดือนมีนาคมขึ้นอยู่ตวาดเขาทั้งหลายจดทะเบียนเมื่อใดขบวนการสิ่งของ MNsure19 เสร็จประนีประนอมแห่งหนทำเอาประชามีสมัยเพิ่มขึ้น แม้ว่าอีกทั้งส่งผลจ่ายขนบธรรมเนียมทั้งมวลมีผลบังคับใช้ณวันที่ 1 มกราคม
|

|

Anthem เข้าร่วมการแลกสับเปลี่ยน Indiana เพื่อเหตุคุ้มครองปี 2021

|

Anthem เคยเสนอความปกป้องในการแลกผลัดกัน Indiana19 แต่ออกเมื่อปลายปี 2017 เมื่อตลาดประกันอนามัยส่วนบุคคลลดลงมากเสถียรกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้ตั้งแต่นั้นมา เพลงสรรเสริญพระบารมีได้เสนอขนบธรรมเนียมหายนะนอกการแลกเปลี่ยนเช่นแผนเดียวในกันณฑลแห่งรัฐอินเดียนา กับปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเหมือนสี่คนวงในแผนตรงนั้นอย่างไรก็ตาม เพราะว่าปี 2021 เพลงชาติกำลังกายกลับมาร่วมการแลกเปลี่ยนของ Indiana19 โดยมีแผนจะพร้อมใช้งานในสามภาราทางตะวันตกเฉียงนอกเหนือของรัฐ

|

อัตราที่เสนอโดยเฉลี่ยโดยรวมพอกพูนสำหรับตลาดแต่ละแห่งสิ่งของ Indiana19แผนจักอยู่แห่งประมาณ 10.5% ในที่ปี 2564 ซึ่งรุ่งเรืองกว่าแห่งเราผ่านพบในแว่นแคว้นส่วนใหญ่กรมการประกันภัยสรรพสิ่งรัฐอินเดียนายังคงกำหนดให้กงสีประกันต้องกระจายทุนของการลดทุนการอุดหนุนต้นทุนเจียรยังระเบียบต่างๆ ที่ทุกระดับโลหะสำหรับพรรษา 2564 (ภาระกว้าง) แทนที่จะมุ่งจากไปที่แผนเงินเพียงอย่างฝ่ายเดียว (ปริมาณเงินตรา)เกือบทั้งหมดรัฐกับบริษัทยืนยันทั่วประเทศใช้คืนซิลเวอร์โหลดแทน มีผลกระทบให้เงินจุนเจือระดับพรีเมียมที่มากขึ้น กับความคุ้มกันที่ไม่แพงเต็มที่สำหรับผู้ลงบัญชีส่วนใหญ่แห่ง ปี 2020 อินบริสุทธ์แอที่นาเป็นหนึ่งในสามแว่นแคว้นที่ใช้วิธีโหลดแปลนกว้าง
|

|

เวอร์จิเนียได้มาการอนุมัติปันออกดำเนินการปริวรรตที่กระทำโดยชาติโดยใช้คืนแพลตฟอร์มการลงทะเบียน HealthCare.gov ในที่ฤดูใบไม้ร่วงนี้

|

เวอร์จิเนียออกพระราชกำหนดเมื่อหัวปีนี้ ซึ่งมุ่งให้บ้านเมืองสร้างการแลกผลัดกันการรับรองสุขภาพที่ดำเนินการเพราะว่ารัฐโดยสมบูรณ์ภายในปี 2566 และรัฐได้มาเริ่มจัดการแล้วพอสัปดาห์เดิม ผู้ว่าการ Ralph Northam ประกาศตวาดรัฐบาลกลางได้มาอนุมัติแผนการของ Virginia19 ในการเปลี่ยนไปใช้การปริวรรตของชาติโดยใช้คืนแพลตฟอร์มการลงบัญชีของรัฐบาลกลาง (SBE-FP) ในฤดูใบไม้ร่วงตรงนี้นั่นบ่งความตวาดผู้อยู่อาศัยที่เวอร์จิเนียจะยังคงขึ้นทะเบียนผ่าน HealthCareมันสมองgov ในระยะระยะเวลาการลงทะเบียนต้นฉบับเปิดที่กำลังจะมีขึ้นไปสำหรับข้อความคุ้มครองปี 2564แต่ค่าธรรมเนียม HealthCare.gov19 คือ 2.5 เปอร์เซ็นต์สิ่งของเบี้ยประกันหากแว่นแคว้นดำเนินการ SBE-FP ครั้นเทียบกับดัก 3 เปอร์เซ็นต์ผิรัฐพึ่งพาอาศัยการแลกเปลี่ยนที่ดำเนินการโดยรัฐบาลกลางอย่างเต็มที่เวอร์จิเนียจะร่วมกับรัฐอื่นๆ อีกหลายแห่งในการดำเนินการ SBE-FP แห่งฤดูใบไม้ร่วงนี้ แม้ว่าเพนซิลเวเนียและนิวพบเห็นร์ซีย์ ซึ่งยุคปัจจุบันทั้งสองสถานที่มี SBE-FP กำลังจะแปรไปใช้การแลกเปลี่ยนแห่งหนดำเนินการโดยรัฐอย่างเต็มที่แทน
|

|

Virginia exchange จะเสียผู้เอาประกันรูป มีสิทธิ์อีก;อัตราสถานที่กล่าวถัวเฉลี่ยน้อยลงจวนจะ 7%

|

การแลกผลัดกันเวอร์จิเนีย19 ประกอบด้วยกองกลางยืนยันแห่งหนร่วม 9 รายณชันษานี้นั่นจะยังคงเป็นอย่างนั้นในปีหน้า แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง: Virginia Premier กำลังจะจากแต่ละท้องตลาดที่ปลายปีตรงนี้ ทั้งๆ ที่ Optimum Choice กำลังเข้าสู่ตลาดสิ่งของ Virginia19 ในที่ฤดูใบไม้ร่วงตรงนี้เพราะว่ามีแผนที่จะแปะกำจัดณระยะสมัยเปิดลงชื่อเหตุด้วยเหตุปกปักรักษาพรรษา 2564

|

หุ้นส่วนประกันรายย่อยในเวอร์จิเนีย19 ที่ช่วงปัจจุบันคว้ารายงานให้ตัดทอนอัตราเฉลี่ยลงเฉียด 7 ร้อยละที่พรรษา 2564 โดยบริษัทประกัน 5 แห่ง 8 รายบอกแจกตัดทอนเบี้ยประกัน
|

|

หุ้นส่วนยืนยันการแลกเปลี่ยนเบันดาลาแวร์เสนอจ่ายปรับลดอัตราค่าดอกเบี้ยเล็กน้อยด้วยว่าพรรษา 2021

|

Highmark Blue Cross Blue Shield เบันดลาแวร์ครอบครองหุ้นส่วนรับรองเหมือนแห่งหนฝ่ายเดียวแห่งหนแจกคดีคุ้มกันในการแลกสับเปลี่ยนเบันดลาแวร์19เพื่อปี 2564 Highmark คว้ากล่าวจ่ายลดอัตราเฉลี่ยครึ่งหนึ่งอัตราร้อยละแผนการสัญญาประกันภัยดามสิ่งของ Delaware19 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในที่ปีตรงนี้ ทำเอาเบี้ยประกันต่ำแห่งควรจะเป็นถ้าพ้นไปแผนการยืนยันต่อ การยื่นฟ้องสิ่งของ Highmark19 ชี้ให้เห็นตวาดพวกเขาจะกล่าวแจกขึ้นไปอัตราทีละน้อยๆที่ชันษา 2564
|

|

ขนมจากการประกันภัยประกบ กองกลางประกันในที่นิวหมูแฮมป์สนับสนุนทั้งเพกล่าวปันออกตัดทอนตำแหน่งเนื่องด้วยชันษา 2564

|

เมื่อต้นเดือนนี้ รัฐบาลกลางๆอนุมัติแผนการสัญญาประกันภัยทาบสรรพสิ่ง New Hampshire19 ซึ่งจักส่งผลที่ปี 2021 ดังที่ประมาณวาง บริษัทประกันที่ New Hampshire19 ทูลแจกทำให้เรียบลดตำแหน่งแบ่งหมดด้วยกัน เพราะว่าประกอบด้วยเบี้ยประกันแห่งน้อยลงส่วนมากมาจากแผนการสัญญาประกันภัยต่อนวชาตตำแหน่งแห่งบอกโดยเฉลี่ยโดยรวมน้อยลงด้วยว่า กงสี ยืนยันรวมหมดตรีรายอยู่ในที่ตอนขนมจาก 4.5 ร้อยละครอบครอง 15.4 ร้อยละ

|

แผนกสัญญาประกันภัยของ New Hampshire19;s ทูลว่าการลดอัตราหารที่บอกสำหรับขนบธรรมเนียมเปรียบเทียบแห่งรัฐนั้นมีความสำคัญมากกว่า โดยอยู่ที่มาฐานว่า 21 อัตราร้อยละจำนวนเงินสมทบพิเศษขึ้นอยู่อัตราแบบอย่างมาตรฐาน ด้วยกันเงินอุดหนุนจะน้อยลงครั้นเบี้ยประกันของขนบเกณฑ์กฏเกณฑ์ลดลงดังนั้นจึงมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนในการแลกเปลี่ยนในนิวแฮมป์เชียร์เพื่อจะเปรียบเทียบร้านค้าอย่างรอบคอบในฤดูใบไม้ร่วงนี้
|

|

Maine insurers19;ข้อเสนออัตราที่เยียวยาแล้วมีจำนวนเบี้ยประกันน้อยลงโดยเฉลี่ย 13%

|

ช่วงต้นฤดูร้อนนี้ บริษัทรับรองการแลกเปลี่ยน 3 สถานที่ของ Maine19 ทูลให้ตัดทอนอัตราแบ่งโดยรวมด้วยว่าปี 2564 เพราะสองแห่งสามตำแหน่งที่เสนอลดลงและอีกหนึ่งบอกอัตราเพิ่มเล็กน้อยทั่วสามคว้ายื่นข้อเสนอปรับตำแหน่งแล้ว เสียแต่ว่าด้วยอัตราที่ต่ำกระทั่งอย่างมีความนัยสำคัญงานลดตำแหน่งที่ทูลโดยเฉลี่ยโดยรวมขณะนี้สิงสู่ที่คาดคะเน 13 เปอร์เซ็นต์โปรแกรมประกันภัยต่อของ Maine19 ซึ่งมีผลบังคับใช้ที่ปี 2019 มีสิทธิ์การมอบเครดิตกับดักการรักษาเบี้ยประกันแจกต่ำกว่าแห่งควรจะเป็น
|

|

การเปลี่ยนแปลงอัตราที่รายงานโดยเฉลี่ยสรรพสิ่งอริผอมนาประกอบด้วยตั้งแต่ -7% ถึง +9%

|

เล็กริผอมนาประกอบด้วยบริษัทรับรอง 5 แห่งสถานที่เข้าร่วมณการแลกเปลี่ยนแห่งปี 2020 กับทั้งเบญจวางแผนที่จะดำเนินการต่อไปณปี 2021 พวกเขาได้ยื่นเสนอการเปลี่ยนแปลงอัตราแบ่งที่เสนอสำหรับปี 2564 ซึ่งมีตั้งแต่ลดลงร้อยละ 7 เป็นเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์ 9ขณะนี้กรมการประกันภัยณรัฐเล็กริผอมนากำลังวังชาตรวจสอบข้อเสนอแนะอัตรากับยอมรับความคิดเห็นของกลางเมือง

หลุยส์ นอร์ริสครอบครองนายหน้ารับรองสุขภาพรายตัวซึ่งเขียนเกี่ยวกับการรับรองสุขภาพและการปฏิรูปสุขภาพอนามัยมาตั้งแต่ปี 2549 เธอสลักความคิดเห็นกับความรู้ยิ่งเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสอดส่องราคาเปล่าแพงเหตุด้วย healthinsurance.orgข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้างสุขภาพสรรพสิ่งรัฐของเธอได้มาการอวดอ้างถึงปกติโดยพาหะที่เอ่ยถึงการปฏิรูปสุขภาพและเพราะผู้เชี่ยวชาญข้างการรับรองสุขภาพคนอื่น


หน้า 2

เดลาแวร์อนุมัติการน้อยลงโดยเฉลี่ย 1% สิ่งของเบี้ยประกันภัยสำหรับแต่ละท้องตลาด

|

เดลาแวร์19กรรมการประกันประกาศในอาทิตย์นี้ว่าเบี้ยประกันเต็มราคาโดยเฉลี่ยแห่งเดลาแวร์19 แต่ละตลาดจะลดลง 1 เปอร์เซ็นต์ที่ปี 2564 ไฮมาร์คซึ่งเป็นบริษัทประกันรายเดียวในตลาดบุคคลเดลาแวร์19 ได้เสนอจ่ายลดอัตราเฉลี่ยลงครึ่งร้อยละในขั้นต้นแต่กระบวนการพูดจากับประเทศชาติส่งผลให้เบี้ยประกันเฉลี่ยน้อยลงเล็กน้อยอย่างมีนัยประธาน
|

|

เมนอนุมัติการน้อยลงโดยเฉลี่ย 13% ของเบี้ยประกันสำหรับแต่ละท้องตลาด

|

สำนักประกันภัยของ Maine19 ได้สรุปเบี้ยประกันเนื่องด้วยปี 2020 พร้อมด้วย โดยอนุมัติการยื่นแก้ไขที่ผู้ประกันตนนูนในพระจันทร์กรกฎาคมในบรรดาบริษัทประกันติดสอยห้อยตามท้องตลาดรวมหมด 3 ราย อัตราที่อนุมัติจะปรับเปลี่ยนไปอยู่ที่งานลดลงเฉลี่ย 13.1 เปอร์เซ็นต์การลดอัตราค่าดอกเบี้ยส่วนใหญ่เกิดจากแผนการประกันต่อของรัฐซึ่งมีผลบังคับใช้ในพรรษา 2019

|

รัฐเมนกำลังรอการอนุมัติของรัฐบาลกลางในงานเปลี่ยนไปใช้การแลกเปลี่ยนตามรัฐที่ใช้แพลตแบบฟอร์มการลงทะเบียนของรัฐบาลกลาง (HealthCare.gov) ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ กับรัฐกำลังกายทำงานเพื่อที่จะดำเนินการกวาดล้างอื่นๆ อีกหลายอย่างสถานที่ได้รับงานเรียกร้องที่กฎหมายที่ประกาศใช้เมื่อต้นปีนี้ซึ่งรวมถึงความน่าจะเป็นในการรวมตลาดการยืนยันสุขภาพรายบุคคลและกลุ่มย่อยสิ่งของรัฐเข้าด้วยกันโดยเริ่มในที่ปี 2565 และขยายแผนการประกันภัยทาบที่ประกอบด้วยอยู่แยกออกครอบคลุมตลาดกลุ่มย่อย(ปัจจุบันชดใช้เฉพาะกับดักแต่ละตลาดเท่านั้น)

|

การวิเคราะห์ทางคณิตประกันภัยสรรพสิ่งข้อเสนอนี้เผยแพร่ครั้นสัปดาห์ก่อน ซึ่งบ่งชี้ดุตลาดศูนย์รวมกันน่าจะส่งผลจ่ายอัตราแบ่งลดลงเล็กน้อยสำหรับท้องตลาดกลุ่มย่อย และเพิ่มพูนเล็กน้อยถัวเฉลี่ยสำหรับแต่ละท้องตลาด (เมื่อเทียบกับระดับปัจจุบันสรรพสิ่งตลาดแห่งหนแยกจากกันและโครงการประกันภัยต่อที่ใช้กับแต่ละท้องตลาดเท่านั้น)
|

|

ป่องดไอแลนด์อนุมัติการเพิ่มขึ้นหาร 4.2% ของเบี้ยประกันภัยเพราะว่าแต่ละตลาด

|

สำนักงานกรรมาธิการยืนยันสุขภาพแห่งโรดไอส์แลนด์ข่าวสารการเปลี่ยนแปลงอัตราอนุมัติสำหรับพรรษา 2564 ในอาทิตย์ที่ 13 พอสัปดาห์ก่อนและในที่แต่ละตลาด ตำแหน่งเฉลี่ยที่อนุมัติโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 4.2 อัตราร้อยละนี่เป็นการพอกพูนโดยเฉลี่ยสถานที่น้อยกว่าสถานที่บริษัทประกันได้บอกไว้ และสำนักงานกรรมาธิการการยืนยันสุขภาพ (Office of the Health Insurance Commissioner) ชักจูงให้อันนี้เกิดผลสำเร็จเพื่อผู้บริโภค ซึ่งนึกดูเป็นเงินสะสมแบบพรีเมียมคว้าเกือบ 13 ล้านดอลลาร์

|

แต่ป่องดไอแลนด์19;อัยการสูงสุดแนะนำตัวให้เพิ่มพูนอัตราเฉลี่ยที่น้อยกว่ามากตามการวิเคราะห์ทางเลขประกันภัยอิสระ และจัดโชว์ความผิดหวังเมื่อมีงานประกาศอัตราการอนุมัติอัยการสูงสุด Peter Neronha ก่อตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่ที่ทำการกรรมาธิการการประกันสุขภาพอนุมัติการขึ้นอัตราแห่งหนเล็กกระทั่งที่ผู้เอาประกันตนร่ำร้องในแต่ละปีอย่างสม่ำเสมอ 1C การขอดวงวันอาทิตย์และยอมรับดวงจันทร์เมื่อดวงจันทร์ดำรงฐานะสิ่งแห่งคุณอยากจริงๆเป็นชัยชนะ เรียบง่าย กับเรียบง่าย1D;
|

|

HHS มอบเงินสมทบ Federal Navigator ให้กับองค์กร 30

|

เมื่อสัปดาห์ก่อน HHS ได้ประกาศดุจะมอบเงินทุน 10 ล้านดอลลาร์แยกออกกับ Navigator ให้กับดักองค์กร 30 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะให้บริการ Navigator เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนลงนามในแผนประกันสุขภาพผ่านตลาดที่ดำเนินการโดยรัฐบาลกลางในปีหน้าทุนสนับสนุนของ Navigator เจนใหญ่กว่าเต็มแรง 13;มากกว่า 60 ล้านดอลลาร์แห่งปี 2559 และ 2560 13;เสียแต่ว่าลดลงอย่างมากภายใต้การปกครองของทรัมป์ภายในพรรษา 2019 เงินทุนของ Navigator น้อยลงเหลือเพียง 10 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจักยังคงอยู่ที่ชั้นนั้นตั้งแต่นั้นมา

|

หน่วยงาน 30 แห่งที่ได้รับเงินทุนล่าสุดตกว่าหน่วยงาน Navigator ในช่วงปัจจุบันทั้งหมดที่หวนกลับในปีหน้าแม้ว่าจำนวนเงินทุนทั้งหมดจะยังคงเท่าเดิม แต่ก็ประกอบด้วยองค์กร Navigator จำนวน 34 แห่งหนที่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลกลางแห่งปีที่แล้วแต่สี่ในตรงนั้นไม่อยู่ในรายชื่อ 19 รายการในปีนี้: หน่วยงาน Navigator จากนั่งเหงาท์แคโรไลนาถอนตัวออกจากโครงการ กับหน่วยงาน Navigator ทั้งไตรแห่งในชาติเมนและเวอร์จิเนียจะไม่ไหวรับเงินทุนจากรัฐบาลกลางๆอีกต่อไปในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ เนื่องจากรัฐเมนและเวอร์จิเนียมีแผนที่จะเปลี่ยนไปใช้การแลกเปลี่ยนของรัฐโดยใช้คืนแพลตฟอร์มงานลงทะเบียนของรัฐบาลกลางๆ
|
ประกันชีวิตระยะสั้น 3 ปี

|

ฝ่ายนิติบัญญัติในแคลิฟอร์เนียส่งร่างกฎหมายแพริตีเข้ายาด้านสุขภาพจิตให้รัฐบาลนิวซัม

|

ก้ำนิติบัญญัติในแคลิฟอร์เนียผ่านร่างกฎหมายแห่งออกแบบมาเพื่อจะปรับปรุงการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยที่แม้ว่ากฎหมายความเท่าเทียมกันด้านสุขภาพจิตของชาติและรัฐบาลกลางจักมีอยู่หลังจากนั้น แต่ผู้สนับสนุนผู้ซื้อก็ทราบว่าปกติกฎหมายเหล่านี้ไม่ได้ดำเนินการไปไกลพอที่จะทำเอามั่นใจว่าหมู่ชนจะได้รับการช่วยเหลือตามที่ต้องการคว้าจริง

|

ผู้ว่าฯเกวิน นิวซัม ไม่ไหวระบุดุเขาจักลงนามที่ร่างกฎหมายหรือไม่แต่ว่าถ้านกเขาทำ จักต้องครอบคลุมการรักษาสุขภาพจิตกับการใช้คืนสารเสพติดแห่งวงกว้างมากขึ้น หมายรวมการรักษาแห่งระยะก่อนหน้าของโจทย์และข้อจำกัดในงานปฏิเสธการเรียกร้องด้วยกันการปฏิเสธการอนุมัติล่วงหน้าตามการพิจารณาจัดการรักษานั้นไม่จำเป็นทางการแพทย์.นอกจากนี้ยังจักจูงใจผู้ประกันตนให้ขยายวงจรข่ายผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตสิ่งของตนด้วย

|

ผู้สนับสนุนผู้บริโภคมองว่าการออกกฎหมายนี้ดำรงฐานะชัยชนะ แม้ว่าสมาคมระเบียบสุขภาพที่แคลิฟอร์เนียได้จัดแสดงความประท้วงอย่างแข็งขันต่อร่างกฎหมายนี้
|

|

กองกลางประกันเริ่มได้รับทรัพย์สมบัติจากช่องทางความเสี่ยง

|

เมื่อต้นปีตรงนี้ ศาลฎีกาตัดสินว่ารัฐบาลกลางๆต้องทำตามภาระหน้าที่ในการจับจ่ายเงินให้แก่กองกลางประกันอนามัยจำนวน 12 โพกล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นหนี้เป็นสินอยู่แก่พวกเขาภายใต้แผนการทางเดินเสี่ยงภัยของ ACA19รายการซึ่งดำเนินการตั้งแต่พรรษา 2014 ถึงปี 2016 ควรจะนำเงินจากบริษัทประกันที่เอากำไรและจ่ายให้กับดักบริษัทประกันที่ประสบปัญหาทางการเงินณช่วงประเดิมของการดำเนินการ ACA

|

ในขั้นปฐม แผนจะต้องมีรัฐบาลกลางเข้ามาครอบคลุมผลร้ายหากประกอบด้วย 19; เงินทุนไม่เพียงพอขนมจาก บริษัท รับรองที่ค้ากำไร แต่ทิศนิติบัญญัติของ GOP ได้ยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าวในปลายปี 2557 (หลังจากปีแรกของการปรารถนาอยู่ในที่บัญชีด้วยกันอัตราได้รับการสรุปความเป็นพรรษาที่สอง)ดังที่มีกงสีประกันเพียงไม่กี่รายที่ประสบผลทางการเงินในตอนปีเริ่มแรกๆ ของเหตุคุ้มครองแห่งสอดคล้องกับ ACA การจ่ายเงินของพวกเขาในรายการความเสี่ยงจึงเพียงพอที่จะครอบคลุมเพียงขยะเสี้ยวของอันที่ผู้เอาประกันตนไม่ได้กำไรเป็นหนี้อยู่

|

แต่ณ เวลานี้ บริษัทรับรองเริ่มมีกรรมสิทธิ์เงินจาก HHS ที่ล่าช้ามาเป็นเวลานาน จำเป็นจะต้องขอบคุณคำตัดสินของศาลฎีกาCO-OP จำนวนมากจำเป็นจะต้องปิดตัวลงด้วยเหตุที่การขาดแคลนทางเดินความเสี่ยงและแต่ว่าเงินจักสายเกินเลยสำหรับพวกเขา แต่เจ้าหนี้ของพวกเขายังคงสามารถรับเงินจากงานชำระเงินเปลี่ยนความเสี่ยงภายใต้กติกาการชำระบัญชีได้มา
|

|

จอร์เจีย 19 เสนอความเปลี่ยนแปลงตลาดสัญญาประกันภัยมีแนวโน้มว่าจะไม่ทำตามกฎสิ่งของรัฐบาลกลางเนื่องด้วยการสละสิทธิ 1332 ครั้ง

|

จอร์เจียกำลังขออนุมัติจากรัฐบาลกลางสำหรับการสละสิทธิ 1332 ที่จะอนุญาตมอบรัฐหยุดใช้ HealthCareมันสมองgov โดยไม่ต้องสร้างแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนการประกันอนามัยของแว่นแคว้น.รัฐต้องการพึ่งพาเว็บโบรกเกอร์และกงสีประกันภัยสถานที่มีอยู่เพื่อจดทะเบียนผู้บริโภค ทว่าหน่วยงานเหล่านี้จะได้รับอนุญาตปันออกแสดงขนบสุขภาพแห่งหนไม่สอดคล้องกับ ACA พร้อมกันไปกับดักตัวเลือกที่สอดคล้องกับ ACA

|

Georgia19;s ข้อเสนอแนะปัจจุบันดำรงฐานะเวอร์ชันที่ลดขนาดลงสรรพสิ่งสิ่งแห่งรัฐได้เสนอในตอนแรกแต่การพินิจพิจารณาใหม่จาก Christen Linke Young และ Jason Levitis ขยายความในว่าทำไมข้อเสนอการปล่อยสิทธิ์ในที่ปัจจุบันสิ่งของรัฐจึงยังคงดำเนินการติดสอยห้อยตามหลักเกณฑ์สิ่งของรัฐบาลกลางสำหรับการสละสิทธิ 1332 รายการHHS ยินยอมความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของ Georgia19 จวบจนถึงวันที่ 16 กันยายน

Louise Norris เป็นนายหน้ายืนยันสุขภาพรายตัวซึ่งเขียนเกี่ยวการรับรองสุขภาพและการปฏิรูปสุขภาพมาตั้งแต่ปี 2549 เธอได้มาเขียนหนังสือมากสิบระบิความคิดเห็นและชิ้นส่วนการศึกษาเกี่ยวกับพ.ร.บ.การสอดส่องดูแลราคาไม่แพงสำหรับ healthinsurance.orgข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนด้านสุขภาพสรรพสิ่งรัฐสรรพสิ่งเธอครอบครองการอ้างถึงเป็นประจำโดยสื่อที่กล่าวถึงการปฏิรูปสุขภาพและเพราะผู้เชี่ยวชาญปีกการรับรองสุขภาพคนอื่นผู้ตั้งกระทู้ breezytranslato :: วันที่ลงประกาศ 2021-08-01 20:21:39


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล